برچسب : نقد آرای تفسیری

1314287 793 359x201 - پژوهشنامه «نقد آرای تفسیری» فراخوان مقاله‌نویسی داد
مسابقات مقاله نویسی 0

مجله دانشکده علوم قرآنی مشهد با عنوان «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری» با رویکرد علمی ـ پژوهشی با دریافت مجوز انتشار، آماده دریافت مقالات علمی استادان، محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف تفسیر، روش‌ها و گرایش‌های مختلف تفسیری با رویکرد نقد آرا و دیدگاه‌های تفسیری است.

ادامه