برچسب : مسابقه گرافیکی

34729268acbed5e2c.blob  359x201 - فراخوان مسابقه طراحی مبلمان اقامتگاه دالان تاریکی
مسابقات گرافیکی 0

مسابقه طراحی مبلمان اقامتگاه دالان تاریکی خانه معروف به خانه دالان تاریکی مربوط به دوره ی قاجار و از مجموعه خانه های متعلق به روحانی معروف آن دوره « آیت ا… محمد باقر آقانجفی اصفهانی» است، که در حال حاضر در مرحله مرمت و باززنده سازی است، تا به عنوان یک اقامتگاه، محیطی خاص و جذاب، برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم نماید.

ادامه
f80c85788b700fa4.blob  359x201 - فراخوان سیزدهمین مسابقه بین المللی طنز گرافیکی BUCOVINA رومانی
مسابقات گرافیکی 0

سیزدهمین مسابقه بین المللی طنز گرافیکی BUCOVINA رومانی با دو موضوع با نگاه حقیقی می شه دروغ رو تشخیص داد (کنایه از اینکه می شه دروغ رو از تو چشم ها فهمید) و دروغ، حقیقاتا، مطلوب و … برگزار می شود.

ادامه
1 2 3 5