برچسب : مسابقه هفت سین همدلی

مسابقات هنرهای تجسمی 0

با توجه به دور بودن همکاران از کانون گرم خانواده در لحظه تحویل سال به منظور ارتقاء سطح روحیه و انتقال فضای مفرح و شاد به ایستگاههای عملیاتی، روابط عمومی سازمان آتش نشانی مسابقه هفت سین همدلی را تدارک و به اجرا گذاشت.

ادامه