برچسب : مسابقه فرهنگی

84894 390 359x201 - فراخوان جشنواره انتخاب برترین نمای زیبا با عنوان جشنواره "شمعدونی"
مسابقات فرهنگی 0

سازمان زیباسازی شهر تهران در آستانه بهار ۹۸ ، جشنواره “شمعدونی” را با هدف پاکسازی، بهینه سازی، پیرایش شهری و حذف زوائد بصری به منظور نهادینه کردن فرهنگ زیباسازی در میان شهروندان برگزار می کند.

ادامه
1 2 3 8