برچسب : مسابقه طراحی

ea75bbe.blob  359x201 - فراخوان رقابت طراحی اتاق مطالعه قابل حمل ARCHHIVE BOOKS
مسابقات گرافیکی 0

با هدف کمک به دسترسی بیشتر و تشویق افراد به خواندن کتاب ARCHHIVE BOOKS فراخوانی را برای یافتن طرح هایی با ساختارهای کوچک که قابلیت جاسازی در مکان های عمومی سراسر جهان را داشته باشد، اعلام کرده است.

ادامه
1 2 3 20