برچسب : مسابقه شعر

دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران نوزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل را با عنوان «مکتب حاج قاسم» به تجلیل از مجاهد نستوه، سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» برگزار خواهد کرد.

ادامه
1 2 3 19