برچسب : محلی رضوی

مسابقات ادبی 0

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ششمین جشنواره استانی شعر آئینی محلی رضوی را تا ١٠ مرداد ماه جاری دانست و افزود:تاریخ برگزاری جشنواره نیز ١٨ مرداد در شهرستان باشت خواهد بود.

ادامه