برچسب : فراخوان طراحی

3333f0d5c7f45cf21249525939.blob  359x201 - فراخوان طراحی " فرودگاه آینده"
مسابقات هنري 0

رقابت طراحی ” فرودگاه آینده” با توجه به گسترش روابط فرهنگی و تجاری جهانی که افزایش بی سابقه درخواست های پرواز را به دنبال داشته و منجر به ساخت فرودگاه های متعدد در نقاط مختلف شده است، برگزار میشود.

ادامه