برچسب : جشنواره عمار

دبیرخانه نهمین جشنواره عمار در کنار بخش رقابتی خود، در بخش جدید « فراخوان‌های مردمی » از تمام مؤسسات، تشکل‌های مردمی و افراد حقیقی دعوت کرده است تا با مراجعه به Ammarfilm.ir موضوعات و دغدغه‌های مد نظرشان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان‌از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده‌اند نیز هدیه‌ای مادی یا معنوی اختصاص دهند

ادامه