برچسب : جشنواره شعر دفاع مقدس

21029804 359x201 - پایان آذرآخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره «رنگ خاک، بوی سیب»
مسابقات شعر 0

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان با اشاره به انتشار فراخوان ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان همدان افزود: افراد برای شرکت در این جشنواره فقط تا پایان آذرماه فرصت دارند نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

ادامه