برچسب : جشنواره تئاتر بانو

88522 721 359x201 - فراخوان نخستین جشنواره تئاتر بانو
مسابقات هنري 0

نخستین جشنواره تئاتر بانو فراخوان داد. این جشنواره قرار است توسط کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت (نخستین واحد فناوری کشور در حوزۀ هنرهای اجرایی، نمایشی و سینمایی) در اسفند سال جاری برگزار شود.

ادامه