برچسب : جشنواره بین المللی نقاشی

IMG14282070 359x201 - فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار
مسابقات هنري 0

پنجمین جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار تا ۱۹ خرداد تمدید شد، تمامی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال (متولدین آبان ماه ۱۳۸۰ و پس از آن) که در گذشته سابقه بستری در یکی از مراکز درمانی را داشته اند، می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

ادامه