برچسب : امام خمینی

مسابقات مذهبی 2

مركز مطالعات و پژوهشهاي سازمان بسيج دانشجويي در راستاي رسالت خود اقدام به برگزاري مسابقه كتابخواني با عنوان خط امام به منظور تبيين مؤلفه هاي انديشه و افكار حضرت امام و با هدف ارائه شاخص هاي خط امام از صحيفه امام خميني (ره) جلد 21 نموده است.

ادامه