برچسب : ارشاد اسلامی استان همدان

652963 orig 160x220 160x201 - فراخوان درخواست مقاله فصلنامه «فرهنگ همدان»
مسابقات مقاله نویسی 0

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از اساتید، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان، مراکز پژوهشی- فرهنگی و هنری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای ارائه مقاله در دو فصلنامه «فرهنگ همدان» دعوت بعمل می آورد.

ادامه