آخرین مسابقات

مسابقات مناسبتی

کانون فرهنگی عهد موعود به مناسبت غدیر اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی روایات غدیر از مجموعه 6 سخنرانی جناب استاد دکتر حسینی قزوینی در هفتمین همایش غدیرنموده است.

ادامه
مسابقات مناسبتی

سایت رشد در ویژه نامه غدیر 89 خود مسابقه ای ویژه با عنوان ” معرفی ابعاد شخصيتی امام علی(ع) با قلم شما برای يك غيرمسلمان ” طراحی کرده است.

ادامه