در حال مرور : مسابقات مقاله نویسی

LLSC06 poster 359x201 - ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی فراخوان داد
مسابقات علمي 0

ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد.

ادامه
WENET01 poster 359x201 - انتشار فراخوان همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار
مسابقات مقاله نویسی 0

همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن ملی زنان کارآفرین-انجمن زنان مدیر کارآفرین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار می شود.

ادامه
1 2 3 33