در حال مرور : تلخند

تلخند 2

روز یکشنبه 15 دی ماه 92 مراسم اختتامیه ی کنگره ی ملی وقف، حماسه اقتصادی و سبک زندگی اسلامی در محل سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

ادامه