در حال مرور : مراسم ادبی و هنری

گروه هنری مونار فراخوانی جهت برگزاری نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در رشته های نقاشی، طراحی، نقاشیخط، حجم، آبرنگ، دیجیتال آرت، چاپ، نقش برجسته، هنرهای دستی، عکاسی در گالری آیریک اعلام نموده است.

ادامه