در حال مرور : مسابقات فرهنگی

IMG12073264 359x201 - انتشار فراخوان هفدهمین دوره جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور
مسابقات فرهنگی 0

دبیرخانه هفدهمین دوره جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور، پوستر و فراخوان این دوره از جشنواره را منتشر کرد و زائران راهیان نور می توانند آثار ادبی خود با موضوع دفاع مقدس و راهیان نور را به این دبیرخانه ارسال کنند.

ادامه
1 2 3 25