در حال مرور : مسابقات عکس و فیلم

15 359x201 - دومین جشنواره عکس آسمان آبی

در این بخش، هنرمندان می توانند با بکارگیری ترکیبی دلخواه از عکاسی زمان گریز، صدا و موسیقی در ارتباط با محیط پیرامونی انسان شهرنشین، آلودگی هوا، عدم دسترسی به آسمان آبی و تهدید سلامت جامعه نسبت به آفرینش ویدیو اقدام کنند.

ادامه
1 2 3 64