در حال مرور : مسابقات گرافیکی

34729268acbed5e2c.blob  359x201 - فراخوان مسابقه طراحی مبلمان اقامتگاه دالان تاریکی
مسابقات گرافیکی 0

مسابقه طراحی مبلمان اقامتگاه دالان تاریکی خانه معروف به خانه دالان تاریکی مربوط به دوره ی قاجار و از مجموعه خانه های متعلق به روحانی معروف آن دوره « آیت ا… محمد باقر آقانجفی اصفهانی» است، که در حال حاضر در مرحله مرمت و باززنده سازی است، تا به عنوان یک اقامتگاه، محیطی خاص و جذاب، برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم نماید.

ادامه
1 2 3 35