در حال مرور : فروشگاه ها و خدمات هنری و ادبی

نویسندگان جریان‌ساز و صاحبان کتاب‌های اثرگذار که توان مالی برای چاپ اثر خود را ندارند، می‌توانند با معرفی به این انتشارات از تمامی مراحل نشر کتاب خود به صورت رایگان بهره‌مند شوند.

ادامه

کتاب مبانی و اصول معماری با تالیف و ترجمه دکتر جمال‌الدین مهدی‌نژاد: رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشیار گروه معماری، دانشگاه شهید رجایی تهران و مهندس علی صادقی حبیب آباد: دانشجو دکتری معماری، دانشگاه شهید رجایی تهران منتشر شد.

ادامه