آرشیو های روزانه : ۱۸ تیر ۱۳۹۸

o 2018 07 21 14 00 19 359x201 - فراخوان مقاله به شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران توسط موسسه کارگزار روابط عمومی با موضوع «مدیریت و برنامه ریزی برای روابط عمومی» روزهای ۱۶ تا ۱۷مهر‌ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

ادامه