آرشیو های روزانه : ۱۱ تیر ۱۳۹۸

00aefaaa6bfe2d136.blob  359x201 - فراخوان عمومی شناسایی طراحان نورپردازی پل های سواره رو
مسابقات هنري 0

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد در راستای ماموریت های محوله مبنی بر نورپردازی پل های سواره روی شهر تهران، نسبت به شناسایی طراحان ذیصلاح در این زمینه در دو بخش دانشجویی و حرفه ای به روش ارزیابی کیفی اقدام نماید.

ادامه