آرشیو های روزانه : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

6b377618848cd.blob  359x201 - فراخوان مسابقه طراحی Biodiversity
مسابقات هنري 0

مسابقه طراحی تنوع زیستی توسط شهرداری ویلای رئال و زونا لیوره به عنوان هدف اصلی ترویج موضوع میراث طبیعی زیستی، مانند مناطق طبیعی، اکوسیستم ها، زیستگاه ها و گونه های جانوری و گیاهی وحشی، از طریق انتخاب و طبقه بندی آثار، طراحی ها و تصاویر مربوط به این موضوع برگزار میشود.

ادامه
COMCO05 poster 359x201 - فراخوان کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات
مسابقات مقاله نویسی 0

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران – دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

ادامه