آرشیو های روزانه : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

IMG13143169 359x201 - تمدید فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
مسابقات مقاله نویسی 0

فراخوان مقاله، پنجمین همایش ملی «زبان شناسی رایانشی» که با همکاری انجمن زبانشناسی ایران و پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۳۰ آبان برگزار می شود،‌ تمدید شد.

ادامه