آرشیو های روزانه : ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

da7463f7.blob  359x201 - فراخوان طراحی یادمان شهدا آوج
مسابقات هنري 0

شهرداری آوج برای ارتقاء جایگاه این شهر و تبدیل آن به جلوه گاه های فرهنگ و معماری ایرانی _ اسلامی، احداث یادمان شهدا ی آوج را بطور اخص برای برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای آوج و “شهید طیب حاج رضایی” به واسطه انتصاب محل تولد آن شهید گرانقدر به آوج، بعنوان فضاهایی عمومی، در دست اقدام دارد.

ادامه