آرشیو های روزانه : ۹ فروردین ۱۳۹۸

n00679375 b 359x201 - مسابقه فیلم مردمی توسعه ارتباطات روستایی
مسابقات عکس و فیلم 0

مسابقه فیلم ۹۰ ثانیه‌ای «توسعه ارتباطات روستایی» با عنوان «قاب توسعه»، باهدف اطلاع‌رسانی درباره سرعت توسعه ارتباطات در روستاها و تأثیر آن بر زندگی روستاییان و مهاجرت معکوس، از قاب لنز مردم برگزار می‌شود.

ادامه