آرشیو های روزانه : ۳ فروردین ۱۳۹۸

636886171328071306 359x201 - مسابقه تصویر و خاطره با عنوان "سال ۹۷ با آموزش و پرورش"
مسابقات عکس و فیلم 0

مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش ، ضمن تبریک حلول سال نو در نظر دارد مسابقه‌ای تحت عنوان “سال ۹۷ با آموزش و پرورش”، را در روزهای اول تا بیستم فروردین ماه ۹۸ و در دو بخش معلمان و دانش آموزان برگزار نماید.

ادامه