آرشیو های ماهانه : فروردین, ۱۳۹۸

666 359x201 - فراخوان مقاله اولین شماره «مطالعات اعتبارسنجی حدیث»
مسابقات مقاله نویسی 0

دوفصلنامۀ «مطالعات اعتبارسنجی» حدیث وابسته به گروه رجال‌پژوهی معاونت پژوهشی حوزۀ علمیۀ خراسان رضوی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه تحقیقات حدیثی و رجالی‌ و در دفاع از میراث حدیثی شیعی و جلوگیری از افراط‌ها و تفریط‌ها، فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.

ادامه
1 2 3 14