آرشیو های روزانه : ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

3333tled 359x201 - فراخوان جشنوراه عکاسی موبایلی کیش جزیره شاد
مسابقات عکس و فیلم 0

با توجه به نقش شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در ایجاد شادی و نشاط در حوزه های مرتبط با وظایف شرکت و به منظور تبیین و تعریف مبانی موضوع ” کیش جزیره شاد ” برای گردشگران و کیشوندان متناسب با فرهنگ جزیره کیش و مردم ایران اسلامی، این شرکت اقدام به برگزاری جشنوار نموده است. 

ادامه