آرشیو های روزانه : ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

n83247844 72910457 359x201 - انتشار فراخوان کتاب برای جشنواره «دانایی توانایی»
مسابقات داستان نویسی 0

معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، فراخوان کتاب برای جشنواره «دانایی توانایی» و تجهیز کتابخانه‌های سراسر کشور را با هدف انتخاب کتاب های مناسب از بین کتاب های انتشار یافته برای مدارس منتشر کرد.

ادامه