آرشیو های روزانه : ۴ اسفند ۱۳۹۷

IMSYM05 poster 359x201 - فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
مسابقات مقاله نویسی 0

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.

ادامه