آرشیو های روزانه : ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

9 01 28 14 10 09 359x201 - فراخوان همکاری با نشریه بین‌المللی "جبهه واحد"
مسابقات فرهنگی 0

کمیته بین الملل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز با همکاری کمپین ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی دانشجویان جهان اسلام، نشریه سه زبان زبان فارسی، عربی، انگلیسی را با عنوان “جبهه واحد” را راه اندازی کرده است.

ادامه