آرشیو های روزانه : ۲۰ دی ۱۳۹۷

990a55d6890d.blob  359x201 - فراخوان طراحی تندیس یادبود جشنواره رسانه های شهری
مسابقات فرهنگی 0

سازمان زیباسازی شهر تهران فراخوان طراحی تندیس یادبود «جشنواره رسانه های شهری» را به شرح زیر اعلام مینماید. از هنرمندان محترم دعوت میشود، طرحهای پیشنهادی خود را متناسب با موضوع جشنواره یاد شده ارائه نمایند.

ادامه