آرشیو های روزانه : ۱۱ دی ۱۳۹۷

2019 01 01 183913 359x201 - فراخوان رقابت بازسازی بزرگترین و معتبر ترین پارک هنر در جهان
مسابقات گرافیکی 0

مسابقات معماری جوانان YAC و Arte Sella مسابقه ایده پردازی برای بازسازی بزرگترین و معتبر ترین پارک هنر در جهان که در طوفان ماه اکتبر صدمه شدید دیده است، تحت عنوان “Calamity Atelier”، راه اندازی کرده اند.

ادامه