آرشیو های روزانه : ۳ دی ۱۳۹۷

INC15 poster 359x201 - سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
سایر مسابقات 0

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن تغذیه ایران،انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،انجمن علمی تغذیه ایران در شهر تهران برگزار می شود.

ادامه