آرشیو های روزانه : ۲ دی ۱۳۹۷

HECACONF02 poster 359x201 - دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران – سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سالن همایش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

ادامه