آرشیو های روزانه : ۲۷ آذر ۱۳۹۷

7064fbc55e.blob  359x201 - فراخوان مسابقه طراحی المان های سبز شهری
مسابقات گرافیکی 0

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان در نظر دارد به منظور استقبال از نوروز ۹۸، فراخوان طراحی و اجرای المان­های سبز شهری با تأکید بر استفاده از گیاهان را با هدف دستیابی به ایده های خلاقانه و نو برگزار نماید.

ادامه