آرشیو های روزانه : ۲۶ آذر ۱۳۹۷

60d7b280e7d826c67d.blob  359x201 - فراخوان جایزه طراحی ADC
مسابقات هنري 0

جوایز سالانه ADC قدیمیترین نمایشگاه جایزه صنعت، طراحی و خلاقیت در حال اجرا در جهان است و در سال جاری به طراحی فضای شهری و طراحی مفهومی ، با چندین زیر مجموعه گسترش می یابد.

ادامه