آرشیو های روزانه : ۲۳ آذر ۱۳۹۷

57790216 359x201 - فراخوان برنامه پیش‌شتاب‌دهی رویش تک
مسابقات علمي 0

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی (رویش) در راستای تقویت اکوسیستم استارتاپی کشور، رویداد پیش‌شتابدهی “رویش‌تِک” را با محوریت کشاورزی هوشمند، کاربرد اینترنت اشیاء در مدیریت منابع آب و کاربرد اینترنت اشیاء در مدیریت مصرف انرژی، با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجایی برگزار می‌کند.

ادامه