آرشیو های روزانه : ۲۲ آذر ۱۳۹۷

3336d99e.blob  359x201 - فراخوان مسابقه بین المللی یادمان احیای سوریه
مسابقات فرهنگی 0

جنگ، وخیم ترین عامل نابودی طبیعت و مصنوع بشر قلمداد می شود. سوریه، کشوریست با تاریخ کهن و در شرف گذراندن یک سال دیگر از دوران مقابله با خشونت. این چالش در جغرافیای سیاسی خاورمیانه، همواره بوده و باقی مانده است

ادامه