آرشیو های روزانه : ۹ آذر ۱۳۹۷

8f70c36d574660c92c74db44.blob  359x201 - فراخوان سیزدهمین جایزه بین المللی معماری پایدار Fassa Bortolo
مسابقات هنري 0

جایزه بین المللی معماری پایدار Fassa Bortolo برای آثار جدید، بازسازی شده، ساختمان های گسترش یافته، مداخلات شهری، طراحی چشم انداز و هر پروژه دیگری که به وضوح آرمان های پایداری را بیان می کند، باز است.

ادامه