آرشیو های روزانه : ۱ آذر ۱۳۹۷

26bd1f2d71c.blob  359x201 - فراخوان سومین جشنواره بین المللی نقالان کوچک

در این فراخوان از همه هنرمندان کودک در رشته های نقاشی، قصه گویی و یا داستان نویسی که به موضوع آئینهای مرسوم بر اساس داستانها و ادبیات از منظر فرهنگ بومی خویش پرداخته اند، دعوت می شود تا با خلق و ارسال آثار بدیع خود در این جشنواره بین المللی حضور بهم رسانند.

ادامه