آرشیو های روزانه : ۲۵ مهر ۱۳۹۷

dc701558c2959e86e9024cdc508c74a90b377c72.blob  359x201 - فراخوان هنر و خیرین
مسابقات هنري 0

دانشکده هنر دانشگاه الزهرا با همکاری مجمع خیرین – معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت اداری مالی دانشگاه الزهرا نمایشگاهی از آثار اهدایی هنرمندان در تاریخ ۱۹ الی ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد نمود.

ادامه