آرشیو های روزانه : ۲۰ مهر ۱۳۹۷

120036221 156332710bcafa 359x201 - فراخوان همکاری فناورانه در حوزه ی نانوالیاف

مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی(ICAN) با هدف توسعه ی همکاری های فناورانه به منظور توسعه ی کاربردها و محصولات مبتنی بر نیاز صنعت در حوزه ی الیاف در قالب پروژه ی فرصت صنعتی یا پایان نامه ی صنعتی از محققین و متخصصین این حوزه دعوت به همکاری می نماید.

ادامه