آرشیو های روزانه : ۱۶ مهر ۱۳۹۷

n83056309 72586027 359x201 - فراخوان جشنواره منطقه ای مطبوعات کشور در یزد
مسابقات فرهنگی 0

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با فراخوان چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات محلی، سرپرستی های استانی، پایگاه های خبری و نمایندگی خبرگزاری های کشور (جایزه ویژه فرخی یزدی) گفت: این جشنواره اسفند ۱۳۹۷ در ۱۰ بخش توسط خانه مطبوعات یزد برگزار می شود.

ادامه