آرشیو های روزانه : ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

Untitled 359x201 - مسابقه طراحی پل هوایی عابر پیاده میدان بیت‌المقدس
سایر مسابقات 0

داره کل طرح‌ها و مطالعات فنی و شهری با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد طراحی پل هوایی عابر پیاده میدان بیت‌المقدس را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه