آرشیو های روزانه : ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

cc262103282983d488bde.blob  359x201 - فراخوان مقاله نویسی رویداد معیار
مسابقات مقاله نویسی 0

فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته کارشناسی معماری پروژه های خود را در قالب های ذکر شده در بند ۴، جهت ارزیابی و بررسی توسط اساتید مرکز معماری ایران با توجه به معیارهای ذکر شده شامل توانایی طراحی معماری، مهارت های نرم افزاری و گرافیکی، ملاحضات فنی در حوزه معماری (تاسیسات، سازه و دیتیل های اجرایی)، ساخت ماکت ارسال می نمایند

ادامه