آرشیو های روزانه : ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

NANOBIO02 poster 359x201 - مسابقه مقاله نویسی کاربردهای نانو بیوفناوری
مسابقات مقاله نویسی 0

دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیوفناوری در علوم زمین و معدن در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -دانشگاه صنعتی شاهرود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهرود-دانشکده مهندسی معدن-نفت و ژئوفیزیک برگزار می شود.

ادامه